Dietist Heemskerk Beverwijk

Vergoeding en tarieven 2020

In 2020 is het dieetadvies door een diëtist opgenomen in de basisverzekering voor 3 behandeluren per jaar. Vergoedingen vanuit de basisverzekering vallen wel onder het eigen risico.

Daarnaast kan dieetadvisering voor chronische patiënten met Diabetes type 2, COPD en risico op hart- en vaatziekten (zoals hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol, ernstig overgewicht, hartfalen) opgenomen zijn in regionale samenwerkingsverbanden. Als dit voor u van toepassing is, dan wordt de factuur betaald door de betreffende organisatie. Deze kosten vallen niet onder het eigen risico.

Het is ook mogelijk dat dieetadvisering wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. U kunt in uw polis vinden in hoeverre uw verzekering de dieetadvisering vanuit de aanvullende verzekering vergoedt.

De behandeling bestaat uit directe tijd (gesprekken) en indirecte tijd ( zoals dieet opstellen).

Indien de kosten voor eigen rekening zijn, dan gelden de volgende tarieven.

Consulttarieven

Basistarief

15 minuten

€ 15,25

Eerste consult

60 minuten

€ 61,00

Vervolgconsult lang

30 minuten

€ 30,50

Vervolgconsult kort

15 minuten

€ 15,25

Telefonisch consult

15 minuten

€ 15,25

Eerste consult Huisbezoek

60 minuten

€ 61,00

Vervolgconsult Huisbezoek

30 minuten

€ 30,50

Toeslag bij huisbezoek

 

€ 20,00

Opstellen dieet/berekening

15 minuten

€ 15,25

Verhindering

Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.